Projekt pomocy uchodźcom we Lwowie.

W maju 2022 r. farmaceuci.org rozpoczęli realizację dwóch kolejnych projektów na Ukrainie.

Pierwszy projekt polega na refundacji leków dla przesiedleńców w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej przebywających we Lwowie (system refundacji oparty na voucherach). Projekt prowadzony jest przy współudziale lokalnych farmaceutów i w partnerstwie z Caritas Lwów. Drugi projekt dotyczy zaopatrzenia w leki ludności cywilnej na terenach z utrudnionym dostępem do aptek w konsekwencji prowadzonych tam działań zbrojnych (obwód Czernihowski). Leki do projektów pozyskiwane są na lokalnie, na Ukrainie.

Projekt we Lwowie polega na dystrybucji specjalnych voucherów wśród uchodźców / przesiedleńców znajdujących się w ciężkiej sytuacji materialnej i potrzebujących na co dzień lekarstw. Projekt przygotowany jest przez farmaceuci.org przy współpracy z Caritas Lwów oraz lokalnymi, lwowskimi farmaceutami. 

Beneficjentami projektu są osoby starsze i niepełnosprawne. Osoby te, w których identyfikacji pomaga nam lokalny Caritas dostają specjalne vouchery za które w lokalnych aptekach wydawane są im potrzebne leki. Następnie farmaceuci.org refundują aptece leki wydane na podstawie voucherów. Projekt planowany jest w kilku turach odbywających się od maja 2022 roku.

Projekt realizowany jest ze zbiórki prowadzonej przez farmaceuci.org oraz dzięki wsparciu finansowemu firmy Damovo