O Fundacji

O Fundacji Farmaceuci.org

Farmaceuci.org to organizacja humanitarna stworzona przez polskich farmaceutów i działająca na rzecz poprawy dostępu do opieki zdrowotnej oraz polepszenia warunków życia wśród wszystkich osób i społeczności potrzebujących takiego wsparcia, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, religię lub płeć.

Nasza wizja

Dostęp do leczenia i opieki zdrowotnej dla wszystkich.

Nasza misja

Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawa jakości życia wśród wymagających wsparcia społeczności w Polsce i na świecie ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia kobiet.

Dlaczego farmaceuci?

Farmaceuci i farmaceutki są doskonale wykształconymi profesjonalistami medycznymi mającymi stały i bezpośredni kontakt ze swoimi społecznościami na całym świecie. Ci profesjonaliści są często pierwszym punktem kontaktu z systemem opieki zdrowotnej dla osoby potrzebującej pomocy. Ich wykształcenie, zaangażowanie, ale także dostępność sprawiają, że farmaceuci doskonale orientują się w potrzebach swoich społeczności oraz odznaczają się wyjątkową wrażliwością na ludzkie cierpienie. Dlatego w fundacji Farmaceuci.org przy współpracy z ekspertami w dziedzinie pomocy humanitarnej wykorzystujemy światową siec profesjonalistów z zakresu farmacji do efektywnego i profesjonalnego planowania i niesienia pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym.