O Fundacji

O Fundacji Farmaceuci.org

Farmaceuci.org to organizacja humanitarna stworzona przez polskich farmaceutów i działająca na rzecz poprawy dostępu do opieki zdrowotnej oraz polepszenia warunków życia wśród wszystkich osób i społeczności potrzebujących takiego wsparcia, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, religię lub płeć.

Nasza wizja

Dostęp do opieki zdrowotnej dla wszystkich potrzebujących jej ludzi.

Nasza misja

Poprawa dostępu do leków oraz poprawa jakości życia wśród wymagających wsparcia społeczności w Polsce i na świecie.

Dlaczego farmaceuci?

Farmaceuci i farmaceutki są doskonale wykształconymi profesjonalistami medycznymi mającymi stały i bezpośredni kontakt ze swoimi społecznościami na całym świecie. 

Ci profesjonaliści są często pierwszym punktem kontaktu z systemem opieki zdrowotnej dla osoby potrzebującej pomocy. Ich wykształcenie, zaangażowanie, ale także dostępność sprawiają, że farmaceuci doskonale orientują się w potrzebach swoich społeczności oraz odznaczają się wyjątkową wrażliwością na ludzkie cierpienie. 

Dlatego w fundacji Farmaceuci.org przy współpracy z ekspertami w dziedzinie pomocy humanitarnej wykorzystujemy światową siec profesjonalistów z zakresu farmacji do efektywnego i profesjonalnego planowania i niesienia pomocy osobom najbardziej jej potrzebującym.