Wsparcie dla dzieci z „Domu w Łodzi”

Jest w Polsce taki wyjątkowy dom. Nazywa się Dom w Łodzi. To dom dziecka dla dzieci poważnie chorych, szczególnie pokrzywdzonych przez los. Jako Farmaceuci.org chcielibyśmy wesprzeć Fundację Dom w Łodzi w zakupie leków, środków higienicznych czy specjalistycznej żywności. I chcemy robić to na stałe.

 

Fundacja „Dom w Łodzi” ( www.domwlodzi.org ) to  organizacja pożytku publicznego, która od 2007 roku prowadzi Domu Dziecka dla Dzieci Chorych.

To pierwszy (i nadal jedyny w Polsce) dom dziecka, w którym miłość i specjalistyczną opiekę medyczną znalazły ciężko chore, niepełnosprawne i porzucone dzieci. Dom daje nie tylko poczucie bezpieczeństwa, ale - co ogromnie ważne - zapewnia całodobową opiekę medyczną, codzienną rehabilitację i wsparcie specjalistów: pedagogów, fizjoterapeuty, psychologa, logopedy, pracownika socjalnego. Zespół Cioć i Wujków robi wszystko, by Dzieci czuły się kochane i bezpieczne, by pokonywały swoje ograniczenia i miały szansę na jak największą samodzielność w przyszłości. Jak mówi Prezes Fundacji: „Chcemy, żeby nasz Dom nie był kolejną placówką opiekuńczo-wychowawczą, lecz ciepłym, kolorowym, pełnym śmiechu domem z ogródkiem.”

Jako Farmaceuci.org chcielibyśmy wesprzeć Fundację Dom w Łodzi w zakupie leków, środków higienicznych czy specjalistycznej żywności. Nie chcemy, aby była to pomoc jednorazowa. Zachwyceni działalnością Domu, chcielibyśmy wspierać, z Waszą pomocą, tą placówkę regularnie.

Oczywiście nasza pomoc nie będzie możliwa bez pomocy z Waszej strony. Prosimy Was o serdecznie o wsparcie w tym projekcie poprzez wpłaty na konto naszej fundacji:

Fundacja Farmaceuci.org

NUMER KONTA: 75 1090 2008 0000 0001 5139 3531

Fot. Fundacja Dom w Łodzi