Ukraina. Projekt pomocy w dostępie do leków na terenach dotkniętych dzia …

W maju 2022 roku rozpoczęliśmy projekt w obwodzie czernihowskim, na terenach objętych w lutym 2024 roku działaniami zbrojnymi w wyniku rosyjskiej agresji. Projekt ten wdrażamy we współpracy z Ukraińską Izba Aptekarską. 

Projekt polegał na zaopatrzeniu populacji 7500 osób z gminy Iwaniewska z obwodu czernihowskiego w dwumiesięczny zapas niezbędnych leków. 

Po konsultacjach z lokalnymi partnerami ( min. Ukraińską Naczelną Izbą Aptekarską oraz lokalnymi władzami i medykami) postanowiliśmy objąć projektem gminę Iwaniewska w obwodzie czernihowskim, gdzie ośrodek zdrowia w którym działała jedyna w gminie apteka został zniszczony i splądrowany przez rosyjską armię. Leki zostały rozkradzione a jedyna karetka pogotowia zniszczona.

Nasz projekt polegał na ponownym zaopatrzeniu ośrodka w dwumiesięczny zapas leków dla wszystkich mieszkańców gminy. Listę niezbędnych leków sporządzili miejscowi lekarze. Na liście znajdują się leki przepisywane i wydawane co miesiąc mieszkańcom gminy. 

Farmaceuci.org na podstawie tych list zaopatrzyli ośrodek zdrowia w dwumiesięczny zapas tych leków. Następnie preparaty te zostały rozdystrybuowane do pacjentów. Dodatkowo zakupiono leki takie jak np. antybiotyk, które pozostają do dyspozycji ośrodka zdrowia. 

Ze względu na brak prądu w ośrodku i brak możliwości dłuższego magazynowania insulin dostarczyliśmy jedynie miesięczny zapas tych leków, który został momentalnie rozdystrybuowany do pacjentów cierpiących na cukrzycę. 

Wszystkie leki zostały zakupione w Ukrainie pod konkretnych pacjentów, co jest ważne z kilku względów: będą to konkretnie takie leki, jakie zażywali mieszkańcy do tej pory, nie ma żadnych strat funduszy na "nietrafione leki" czy logistykę, wydawanie środków zostało zmaksymalizowane oraz dodatkowo projekt wesprze lokalną, cierpiącą w wyniku wojny ekonomię.

Projekt realizujemy we współpracy z Ukraińską Naczelną Izbą Aptekarską przy bezpośrednim zaangażowaniu prezesa tej instytucji, Pana Olega Klimova.