Punkty pomocy farmaceutycznej

Dnia 3 marca 2022 roku w Katowicach, niespełna tydzień po rosyjskiej napaści na Ukrainę, mgr farm. Rafał Hechmann, założyciel inicjatywy farmaceuci.org wraz z grupą farmaceutów - wolontariuszy otwarli pierwszy punkt pomocy farmaceutycznej dla uchodźców w Katowicach.

Założeniem katowickiego punktu było realne wsparcie dla uciekających przed wojną ukraińskich kobiet i dzieci poprzez pomoc w dostępie do polskiej służby zdrowia oraz do podstawowych leków OTC jak i poprzez doradztwo leżące w kompetencjach farmaceutów. Dodatkowo punkt znajdował się w centrum recepcyjnym, przez co był łatwo dostępny dla osób potrzebujących takiej pomocy.

Początkowo punkt znajdował się w pierwszym punkcie recepcyjnym w mieście, przy ulicy Wita Stwosza a następnie został przeniesiony ( wraz z punktem recepcyjnym) do Centrum Kultury Katowice – Miasto Ogrodów przy Placu Sejmu Śląskiego. Inicjatywa zyskała wsparcie Śląskiej Izby Aptekarskiej i przyciągnęła dziesiątki farmaceutek i farmaceutów chcących angażować się w pomoc. 

Katowicka inicjatywa bardzo szybko zyskała rozgłos i do mgr Hechmanna zaczęli zgłaszać się farmaceuci ze wszystkich stron Polski chcący organizować podobną pomoc w swoich miastach. Koncepcja pomocy uchodźcom poprzez tworzenie Punktów Pomocy Farmaceutycznej rozwijana w Katowicach znalazła uznanie wśród farmaceutów i farmaceutek w całej Polsce. Podobne punkty przy wsparciu inicjatywy farmaceuci.org powstały min. w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu,  Poznaniu, Krakowie, Warszawie i w Siemianowicach Śląskich.

Ogromne wrażenie robi zaangażowanie farmaceutów i farmaceutek w ten projekt. Do akcji w całej Polsce czynnie włączyło się ponad 200 farmaceutów. Farmaceuci tworzyli również inicjatywy wspierające finansowo działalność Punktów Pomocy Farmaceutycznej, takie jak Farmaceuci Ukrainie -  na który składa się cykl webinariów połączonych ze zbiórką funduszy na działalność placówek.  

Każdy taki punkt przekłada się na pomoc udzieloną codziennie kilkudziesięciu rodzinom, bądź to cierpiącym na lżejsze dolegliwości i zaopiekowanym na miejscu ( w pierwszych dwóch tygodniach tylko w katowickich punktach było takich osób prawie 900)  bądź osobom których stan wymaga pomocy w  znalezieniu odpowiedniej ścieżki leczenia w naszym kraju (w czym również czynnie pomagali dyżurujący w punktach farmaceuci). 

Punkty w całej Polsce przez kolejne miesiące pomogły dziesiątką tysięcy uciekających przed okropnościami wojny i zdanych na pomoc humanitarną uchodźców.